AKTIVITETER

Hver tirsdag
Terminliste
Kurs
Andre aktiviteter

Reportuar

Hver tirsdag
Norskdomslaget har øvinger hver tirsdag kl. 19:00 i lokalet vårt, Furuheim. Alle er hjertelig velkommen!

Terminliste
Det settes opp for hvert halvår, se lenken her:

Kurs
Se kurs hos Noregs Ungdomslag her

Reportuar
Vi viser til fyldig informasjon og oversikt på folkedans.com, her delt opp i:
Sangdans
Folkedans
Stildans