OM OSS

Norskdomslaget Porsgrunn er et lag som har til formål å samle folk i alle aldre som liker folkedans og folkeviseleik. Vi eier Furuheim Grendehus på Menstad og har våre ukentlige øvinger der hver tirsdag. Vi er opptatt av å ta vare på tradisjonell folkeviseleik og folkedans gjerne blandet med nye rytmer. På våre øvinger har vi danseinstruktør. Vi er så heldig at vi har 2 instruktører som skifter på å ha ansvaret for øvingene.  I blant har vi felles øvinger med våre nabolag i Skien, Larvik og Tønsberg og da er det full fart og god stemning. I våre dager med stort fokus på trening er vårt motto «Trim deg glad, gå på folkedans». Det gir god mosjon og god mental trening. Har du lyst til å bli med er du hjertelig velkommen. Stikk gjerne innom Furuheim hver tirsdag kl 19.00. Vi har ingen kveldsavgift, men oppfordrer alle som går regelmessig til å bli medlemmer. Medlemskontingenten er kr 500 pr. år.

Tillitsvalgte

ved siste årsmøte 7.februar 2023 ble følgende valgt:

Styret 2022
Leiar Per Skaugset pe-skau@online.no
tlf 909 97 100
90097100
Nestleiar Hege Underberg hegev.u@online.no 90209289
Skrivar Torill Solheim torisol3@gmail.com 98207314
Kasserar Knut Olsen knut.olsenstubben@gmail.com 92289648
Styremedlem Turid Tiller Johansenturi-jo@frisurf.no99308503
1.varamedlem Hanne Wærstad hanne.waerstad@gmail.com 98060822
2.varamedlem Karin Stokke karinstokke45@gmail.com 99699879
Leikleiar Eirik Michelsen eirik.michelsen@hotmail.com
Leikleiar Vidar Fanavoll vidaf@online 93498905
Vara leikleiar Elisabeth S. Meier lizzycat_16@hotmail.com 41478720
Leiar husnemd Furuheim Knut Olsen knut.olsenstubben@gmail.com 92289648
Kontakt musikk Jorid Olsen Joridkarin10@gmail.com 98126841