Lagsmøte 29.september

Vi møttes på lagsmøte som startet med Quiz som alle deltok ivrig i. Spørsmålene var varierte, litt lureri og en del fakta. Ikke alle visste hvor hjertet til reka lå, eller ørene til gresshoppa, men nå vet vi det. Deretter fulgte kaffe og hjemmebakte kaker før vi fikk et referat fra landsmøte i NU.

Landsmøte i NU ble holdt digitalt lørdag 26.09, Bjørn Øyvind og Torill var utsendinger fra Norskdomslaget. De var imponert over måten landsmøte ble arrangert på. Den store nyheten på landsmøte var de påbegynte samtalene mellom NU og Frilynt Norge om en mulig sammenslåing. Frilynt Norge er en organisasjon av hovedsakelig revy- og teaterlag. På landsplan er de totalt ca 17 000 medlemmer, NU har ca 13 000. Det ble gjort følgende vedtak på NU sitt landsmøte:

  1. Landsmøtet ber styret om å gjennomføre ei brei og prinsipiell utgreiing om NU som organisasjon. Styret involverer lokallag og fylkeslag i prosessen med utgreiinga om NU som organisasjon. 
  2. Styret får fullmakt om å starte samtalar med Frilynt Norge.
  3. Utgreiinga om NU som organisasjon skal vere med å danne grunnlaget for forhandlingar med Frilynt Norge om ei eventuelt samanslåing av organisasjonane. Saka skal leggjast fram for landsmøtet i 2022.

Vi fortsatte lagsmøte med litt diskusjon om eventuelt navneskifte for Norskdomslaget. En ryddig debatt med flere innlegg for og imot å endre navn. Dette var et møte nettopp for å lufte meninger og stemninger rundt saken. Den vil i allefall komme opp som sak på årsmøtet.

Legg igjen en kommentar