Hyggelig treff på Furuheim

Møte på Furuheim 1. mars 2022 fra kl 17 til kl 19.

Tilstede var 6 representanter fra Haugtussa Leikarring, 4 representanter fra Gjerpen frl. ungdomslag, 2 representanter fra Bamble leikarring og 7 representanter fra Norskdomslaget. Sannidal ungdomslag var også invitert, men hadde ikke svart på henvendelsen.

Møtet var kommet i stand på et initiativ fra Norskdomslaget som ønsket å ta en prat med «nabolagene» for å diskutere hvordan vi kan holde på interessen hos de medlemmene vi har og hvordan vi kan samarbeide med flere lag for å gjøre aktivitetene mer attraktive for de faste medlemmene.

Det kom gode innspill og tanker fra alle de som var tilstede. Vi ble enig om å invitere hverandre til en kveld hver i måneden. Invitasjonene sendes også til Tunsberg Leikarring og Sannidal Ungdomslag.I løpet av våren vil vi samkjøre våre terminlister for høsten slik at de månedlige treffene blir et fast innslag.

Det vises til eget møtereferat som er sendt medlemmene på mail.

Siden det var vanlig øving på Furuheim denne kvelden valgte flere av møtedeltakerne å delta på øvingen. Moro når det er mange som danser sammen.